iOS vai Android?


Monet muistavat varmasti takavuosien Linux vs. Windows -kinastelun, jossa avoimeen lähdekoodiin pohjautuvan Linux-käyttöjärjestelmän ja vastaavan perinteisen (huomattavasti yleisemmän) Microsoft Windowsin puolestapuhujat ottivat toisistaan mittaa erilaisten argumenttien kanssa. Linux vastaan Windows -kinastelu on ehkä nyt hieman laantunut, mutta tilalle on tullut aivan vastaava asetelma: Android (joka muuten perustuu Linuxiin) vastaan iOS.

Nykyään vertaillaan tietysti älypuhelinten ja tablettien järjestelmiä, ja niiden markkinaosuudet jakautuvatkin lähes kokonaan Androidin, iOS:n ja Windowsin kesken. Viimeksi mainittu on järjestelmistä uusin, eikä sen markkinaosuus ole vielä kovinkaan montaa prosenttia. Suomalaisen Jollan käyttöjärjestelmänä on Sailfish, mutta se tukee suurinta osaa Android-sovelluksista.

iOS on Apple Macintoshin kaikkien mobiililaitteiden käyttöjärjestelmäperhe, ja sekin on itse asiassa Unix-pohjainen, niin kuin Androidikin. Tämä järjestelmä on kuitenkin tullut tunnetuksi nimenomaan iPhonen kautta. iOS oli alusta alkaen suuri menestys osaltaan siksi, että tarjolla oli runsaasti erilaisia puhelimeen asennettavia ohjelmia, musiikkia, videoita ja muuta sisältöä. Tätä samaa Nokia oli yrittänyt saada aikaseksi Symbian-puhelimiensa kanssa jo 2000-luvun alussa, mutta ilmeisesti tekniikka ei ollut vielä riittävän kehittynyttä eivätkä käyttäjät valmiita. Android taas poikkeaa iOS-järjestelmästä siinä, että useat eri valmistajat tekevät Android-puhelimia. Näin ollen Androidin valitseminen ei edellytä minkään tietynmerkkisen laitteen hankintaa, toisin kuin iOS-järjestelmässä. Android-laitteita löytyy hyvin monen hintaisia, kun taas iOS on alusta alkaen profiloitunut ”arvokkaaksi” tuotteeksi.

On mahdoton sanoa, onko jompikumpi järjestelmä parempi, sillä molemmissa on etunsa. Molempiin alustoihin löytyy myös runsaasti sovelluksia. Viime kädessä kyse on paljolti käyttäjän omista tuntemuksista ja tietysti käytettävissä olevasta budjetista.